Facebook

Pro koho paracetamol není vhodný a existuje protijed?

Paracetamol je používán od roku 1953 a v některých zemích se můžete setkat také s názvem „acetaminofen".


Působí proti bolesti (analgetický účinek) a snižuje tělesnou teplotu (antipyretický účinek). Nepůsobí protizánětlivě.V lékárně ho lze získat i bez lékařského předpisu, ale je obsažen také v lécích, které lze vydat pouze na recept (např. v kombinace s účinnými látkami tramadol, kodein).


Léčivé přípravky s obsahem paracetamolu jsou k dispozici v rozličných formách, aby bylo možné každému pacientovi vybrat nejvýhodnější lékovou formu.

V  lékárnách paracetamol naleznete ve formě:

•    tablet (Paralen, Panadol)šumivých tablet, kapslí
•    čípků (jsou vhodné při potížích s polykáním, při zvracení nebo u dětí od 7 kg) - Paralen 100 supp., Panadol baby čípky, Panadol junior čípky
•    perorální suspenze (je vhodná pro dětské pacienty, výhodou je, že lze nadávkovat přesně podle váhy) - Paralen sus.Panadolsus.
•    roztoku pro infuze (pouze k aplikaci zdravotnickým personálem)
•    sáčků pro přípravu horkého nápoje a sirupu (v kombinaci s dalšími léčivy v přípravcích určených proti nachlazení) - Paralen grip, Coldrex, Theraflu,Tantogrip atd.
•    kombinace s jinými účinnými látkami v tabletách proti bolesti - Paralen Extra, Panadol Extra, Ataralgin, Saridon, Valetol atd.
Obsah paracetamolu v jednotlivých léčivých přípravcích se liší, je proto důležité držet se striktně doporučeného dávkování dle pokynů lékárníka nebo uvedeného v příbalové informaci.

Dávkování  paracetamolu

Při krátkodobém užívání (do 10 dnů) je doporučené dávkování pro dospělého pacienta (tzn. starší 15-ti let a těžší 50-ti kg) 500-1000 mg v intervalu 4-6 hodin, denní dávka max. 4 g.   Při dlouhodobém podávání (více než 10 dnů) je doporučeno snížit celkovou denní dávku na 2,5 g.


Doporučená dávka paracetamolu u dětí 10-15mg/kg, odstup mezi jednotlivými dávkami alespoň 4-6 hodin, celková denní dávka nemá překročit 60mg/kg.

Jaké jsou nežádoucí účinky paracetamolu?

V doporučených dávkách se vyskytují jen zřídka, a to například vyrážka nebo jiná alergická kožní reakce. Paracetamol zatěžuje játra. Při jeho sníženém odbourávání nebo vylučování, dochází v těle k hromadění jeho toxického metabolitu, který může vést až k jaternímu selhání.

Pro koho paracetamol není vhodnou volbou?

Pro pacienty s jaterním onemocněním a pacienty s hemolytickou anémií. Opatrnost je na místě u pacientů se sníženou funkcí ledvin.
Paracetamol není vhodný pro svévolné podání jakémukoliv domácímu zvířeti. Smrtelně toxický je pro kočky. Podání psovi je možné za jistých okolností až po doporučení veterinárním lékařem.

Jaké  léky se s paracetamolem ovlivňují?

Při užívání léků na ředění krve může paracetamol zvyšovat riziko krvácení. Pokud je užíváte, neměla by být vaše dávka paracetamolu vyšší než 2g denně (tj. max. 4 tablety po 500mg paracetamolu) a doba léčby by neměla být delší než tři dny. Při delším užívání této dávky je doporučena kontrola INR.


Jeho toxicitu pro člověka zesiluje užívání léků proti epilepsii a léků významně zatěžujících játra (např. nimesulid,).

Paracetamol a alkohol

Konzumace alkoholu společně s paracetamolem významně zvyšuje možnost poškození jater, proto se této kombinaci vyvarujte.

Existuje  proti paracetamolu "protijed"?

Ano, je to N–acetylcystein. Terapie musí být, ale lékařem zahájena do 24 hod od podání paracetamolu (maximálního účinku se dosáhne v případě, že doba zprodlení není delší než 8 hod). N-acetylcystein je v tomto případě podáván v dávkách, které jsou řádově vyšší než, pokud je používán jako lék na podporu odkašlávání, a navíc je podáván formou infúze do žíly. Není-li předávkování paracetamolem řešeno včas, může skončit až jaterním selháním, což je životohrožující stav.


Budete-li mít jakékoli pochybnosti o volbě léku, jeho dávkování či vhodnosti způsobu jeho podávání neváhejte se obrátit na svého lékárníka. Získáte tak cenné rady pro bezpečnou a účinnou léčbu svých potíží.


Mgr. Liběna Bartáková

Medicentrum lékárna

březen 2021

zdroj: www.lekarnickekapky.cz