Facebook

Prevence, příznaky a první pomoc

Doba vzniku prvních příznaků otravy houbami se různí podle druhu houby, která je původcem otravy a pohybuje se od půl hodiny do sedmi hodin. Po odeznění prvních příznaků se mohou objevit následné příznaky, které jsou známkou těžkého poškození jater nebo ledvin s možným celoživotním poškozením jater, popř. i ledvin nebo smrtelným koncem.

Prevence otravy houbami

 • Sbírat jen houby, které bezpečně známe.
 • Neochutnávat před dětmi syrové houby.
 • Hlídat pečlivě při sběru malé dítě, aby samo nějakou houbu neochutnalo.
 • Houbové jídlo dítěti nenutit (i nezávadné je pro ně špatně stravitelné), pokud dojde k otravě, dítě je vždy více ohroženo než dospělý.
 • Houby správně skladovat, protože i jedlé houby mohou vyvolat zdravotní potíže, pokud jsou špatně skladovány (např. zapaření v igelitovém sáčku, v kufru auta).
 • Houby správně tepelně upravit, protože i jedlé houby mohou vyvolat zdravotní potíže, pokud jsou špatně zpracovány.
 • Nejíst houby příliš staré.
Příznaky otravy houbami
Doba vzniku prvních příznaků otravy houbami se různí podle druhu houby, která je původcem otravy a pohybuje se od půl hodiny do sedmi hodin.

Po odeznění prvních příznaků se mohou objevit následné příznaky, které jsou známkou těžkého poškození jater nebo ledvin s možným celoživotním poškozením jater, popř. i ledvin nebo smrtelným koncem.

První příznaky otravy houbami mohou mít podobu potíží trávicího traktu (nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti břicha) nebo mohou nad potížemi trávicího traktu převažovat psychické příznaky (veselost, neklid, nekoordinovaný pohyb, dezorientace, vidí a slyší to, co reálně neexistuje (zrakové a sluchové halucinace, např. po otravě muchomůrkou tygrovanou, červenou, slámožlutou) nebo kombinace více druhů příznaků (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjmy, záškuby v lýtkovém svalu, slabost, někdy mírné teploty a pokles krevního tlaku (např. hřib satan, palčivé druhy holubinek a ryzců, pečárka zápašná, hlíva olivová, zvonovka jarní; těžší průběh mají závojenka olovová a čirůvka tygrovaná) nebo pro nezasvěcené neočekávaný obraz příznaků (roztažení cév, které se projeví např. zrudnutím a bolestí hlavy, zvýšená sekrece potu, slin a průduškových žláz, zpomalení srdečního tepu, pokles krevního tlaku, otok plic (např. vláknice, strmělky).

Mezi nejjedovatější houby patří muchomůrka zelená, muchomůrka bílá, muchomůrka jarní, ucháč obecný, pavučinec plyšový.

Při otravě muchomůrkou zelenou a jí příbuznými druhy je doba latence, tj. doba od požití houby k prvním příznakům a projevům otravy, 6 – 24 hodin. V první fázi převládají příznaky trávicího traktu (bolest břicha, zvracení, těžké, vodnaté průjmy). V důsledku zvracení a průjmu dochází k vysokým ztrátám tekutin a minerálů, nemocný je zesláblý až zchvácený, má propadlé tváře, nitkovitý puls, močí málo nebo nemočí vůbec (oligurie až anurie), dochází k poklesu krevního tlaku. Toto období trvá 3 – 5 dnů.

Přežije-li otrávený, pak dochází k období zlepšení a poté se dostavují projevy těžkého poškození hlavně jater, popř. i ledvin, s bolestmi v pravém podžebří, žloutenkou, rozvíjí se akutní obraz selhání jater, kdy játra mohou úplně přestat pracovat a postižený nereaguje na zevní podněty (apatie) nebo může postižený upadnout až do bezvědomí. K úmrtí dochází 7. – 12. den otravy.

Poškození ledvin probíhá pod obrazem nedostatečné funkce ledvin (tubulární insuficience).

Pokud postižený přežije, mohou mu zůstat trvalé následky, především zvazivovatění (fibróza) jater a chronická nedostatečnost ledvin.
První pomoc při otravě houbami
 • Zjišťujeme, co se stalo od postiženého nebo, pokud je v bezvědomí, od svědků.
 • Zajistíme příjezd sanitky (Rychlá záchranná pomoc, bezplatné volání, telefonní číslo 155).
 • Pokud je postižený při vědomí a spolupracuje, vyvoláme zvracení. Pak podáme černé uhlí (dávkujeme podle přiloženého příbalového letáku) a dáme vypít vodu (250 – 300 ml). Pokud nemáme k dispozici černé uhlí, dáme vypít silný černý čaj.
 • Pro zjištění dalšího postupu kontaktujeme Toxikologické informační středisko, tel. 224 919 293, 224 915 402.
 • Zajistíme zbytky hub, jídla, popř. zvratky, stolici.

Zdroj: www.lekarnickekapky.cz