Platnost receptu a poukazu

Platnost receptu a poukazu

Jak dlouho můžete s vyzvednutím léků čekat?

Věděli jste, že recept od lékaře má omezenou platnost? Po jejím vypršení již nemáte nárok na výdej předepsaného léčivého přípravku, ani jeho úhradu ze zdravotního pojištění.

Platnost receptu je nutné si pečlivě hlídat a léky na předpis si vyzvednout včas!

Recept platí obvykle 14 dní a poukaz na zdravotní pomůcky platí 90 dnů ode dne jeho vystavení. To platí i pro elektronický recept.

Platnost receptu začíná dnem vystavení lékařem, tedy pokud vám např. léky na vysoký tlak předepíše váš lékař ve středu 2. 1. platnost receptu končí v úterý 15.1.

Několik výjimek, které byste neměli opomenout:

Recept na léky s obsahem antibiotik platí 5 dní ode dne vystavení. Antibiotika jsou léky určené k léčbě onemocnění způsobených bakteriemi. Léčba takových nemocí musí být zahájena co nejdříve, proto platí recept v tomto případě kratší dobu. To se netýká lokálních přípravků s obsahem antibiotik (např. masti a oční kapky s antibiotiky).

Recept vystavený na pohotovosti platí maximálně 1 den. Je určen pouze k zajištění neodkladné lékařské péče.

Opakovací recept platí 6 měsíců. Opakovací recept umožňuje použít jeden recept vícekrát k vyzvednutí předepsaného léku (o počtu opakování rozhoduje lékař a informaci vyznačí na receptu).

Legislativně je omezen výdej léčivých přípravků na maximální dobu 3 měsíců na jeden recept. Pokud vám lékař předepíše větší množství léků než by odpovídalo této době, upraví vám lékárník při výdeji jejich množství tak, aby odpovídalo tříměsíčnímu limitu. Větší množství léků totiž zdravotní pojišťovna neuhradí.

Lékař může také prodloužit platnost receptu až na jeden rok. Této možnosti lze využít tehdy, je-li třeba zajistit léčbu na delší dobu.

Zdroj: www.lekarnickekapky.cz