Facebook

ZÁVAŽNÉ POPÁLENINY A PRVNÍ POMOC

Spoluurčujícími faktory pro nutnost hospitalizace ve specializovaném popáleninovém centru jsou vedle rozsahu a hloubky popálení také lokalizace postižení. Nejzávažnějšími lokalizacemi jsou obličej, krk, ruce, oblast genitálu a konečníku (perineum), plosky nohou.
ZAJISTIT OKAMŽITÝ PŘÍJEZD SANITKY (Rychlá záchranná služba, bezplatné volání, telefonní číslo 155) rozhodně v případě všech popálenin dětí, u rozsáhlejších popálenin u dospělých. Každou popáleninu by měl vidět lékař.


ZABRÁNIT DALŠÍMU PŮSOBENÍ HORKA, ale vždy s ohledem na vlastní bezpečí.


Vzdálit oběť od ohně a kouře.


Pokud dotyčný zmateně pobíhá, je nutné jej okamžitě zastavit, nejlépe povalit na zem a pak jej začít hasit. Rychlé pohyby dodávají plamenům více kyslíku a jejich uhašení je obtížné.


Pokud postiženému hoří oděv nebo vlasy, nejlépe je polít jej čistou vodou. Pokud není polití vodou dostupné, potom přes něj přehodíme např. součást oděvu a pomalu koulíme po zemi nebo přitiskneme tak, abychom zamezili přístupu vzduchu. Nikdy se nesmí použít oděv ze syntetického materiálu (přiškvaří se na kůži); v domácnosti je možné použít textilie z přírodních materiálů (např. peřiny, kožichy, vlnu (vlna doutná, ale nehoří).


Svléknout postiženému oděv nasáklý horkou tekutinou.


OKAMŽITĚ ZAHAJUJEME CHLAZENÍ!


Chladíme, dokud postižený cítí bolest (alespoň 20 minut; ponořením do vody nebo chlazení tekoucí vodou (ale proud vody nesměřovat na popálené místo, které je citlivé na jakýkoliv dotek).


Chladíme chladnou vodou (8º C), nikoliv přímo ledem!


Nikdy nechladíme celý povrch těla. Chladíme primárně postižení lokalizovaná na obličeji a krku, následně popálení na rukou a nejzávažnějších lokalizacích nebo nerozsáhlé plochy na jiných místech.


Chladíme maximálně 10 % tělesného povrchu (dospělí) a 5 % (batolata), aby nedošlo k podchlazení postiženého.


Při rozsáhlých popáleninách chráníme postiženého před celkovým prochlazením.


V průběhu chlazení z popálených míst a jejich okolí uvolníme těsný oděv a sundáme vše, co se nestalo součástí popáleného místa, a co může později zaškrcovat, protože popálená místa začnou postupně otékat a odstranění věcí by později mohlo být obtížné (tj. pásky, boty, šperky, hodinky, prstýnky, apod.)


Pokud jsou popálené prsty, vložíme mezi ně vlhkou sterilní nepřilnavou překážku.


Nikdy neodstraňujeme to, co se stalo „součástí“ popáleniny.


Vznikající puchýře nepropichujeme ani nestříháme.


Pokud je postižený popálený v obličeji, je nutné počítat s tím, že vdechováním kouřových plynů nebo žhavého vzduchu, mohlo dojít k většímu poškození dýchacích cest. Následný otok dýchacích cest může postiženého zadusit.


Je-li postižný při vědomí, vyplachuje si ústa a kloktá studenou vodu. Zároveň si má studenou vodou oplachovat obličej a krk, na krk se může dát studený obklad.


Pokud je to možné, postižený dýchá studený vzduch (z mrazáku, z lednice, v chladném počasí z otevřeného okna).


ZABRÁNĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ POSTIŽENÝCH PLOCH


Popálené plochy jemně zakryjeme sterilními obvazy, rouškami, přežehlenými prostěradly, ručníky.


Přiložené krytí chrání postiženého dočasně nejen před možnou infekcí, ale také před proudem vzduchu (tj. běžný pohyb vzduchu, který vyvoláváme běžnou činností), protože, pokud jde o povrchové popálení, vyvolává v těchto obnažených plochách jakýkoliv dotek intenzivní bolest, a to i jemné fouknutí vzduchu, které při neporušené kůži ani nevnímáme.


MAXIMÁLNĚ OMEZIT MANIPULACI S PORANĚNÝMI PLOCHAMI na co nejmenší možnou míru, abychom omezili další provokaci bolesti, protože jakýkoliv dotek vyvolává intenzivní bolest.


Větší popálené plochy a jakékoliv obnažené plochy, tj. otevřené rány, ničím nezasypáváme, nemažeme mastí, nepokrýváme pěnou, apod.


Přiškvařené oděvy, šperky, apod. neodstraňujeme.


Pacienta s rozsáhlým popálením předáme k ošetření lékaři.


Pokračování článku, týkající se popálenin především ze slunce zde.


Mgr. Eva Kulichová

lékárna Draháň

červen 2023

zdroj: www.lekarnickekapky.cz